Productes

A Marbres Joan Brisa treballem diversos materials com ara el granet, el marbre, el quars (silestone), la ceràmica (dekton i neolith), la pedra calcària i la pissarra.

El granet és una roca plutònica magmàtica de textura granulosa i cristal.lina, entre alguns dels components d´aquesta roca es troben el quars, el feldespat alcalí. És de color grisenc, encara que hi ha molta varietat de colors, és molt abundant i s´utilitza com a material de construcció. La composició química del granet és 74,5% de sílice, 14% d´alúmina, 9,5% d´òxids de sodi i de potassi i 2% d´altres òxids. El granit polit és molt popular en cuines a causa de la seva alta durabilitat i les seves qualitats estètiques. El granet s´utilitza per encimeres de cuina, aplacats, plats de dutxa, lavabos, etc.

El marbre és una roca metamòrfica, calcària, amb textura compacta i un aspecte cristal.litzat i cristal.lí, composta principalment per grans microscòpics de calcita. Amb freqüència apareixen d´altres minerals formant el marbre juntament a la calcita, com el grafit, la clorita, el talc, diferents tipus de mica, el quars, la pirita i algunes pedres precioses com el corindó, el granat i la zirconita. El seu ús com a material d´escultura privilegiat a l´època clàssica el va convertir en signe d´elegància. Avui dia s´utilitza per a fer peces de paviment i revestiments, taulells de mobles, etc.

El quars és un mineral molt comú, el més abundant que es pot trobar a la superfície terrestre. És un compost químic de silici i oxigen. El quars és un mineral que pot presentar diferents colors depenent molt de les impureses i d´alguns defectes en l´estructura cristal.lina. La seva duresa és de 7 en l´escala de Mohs. En l´actualitat el quars s´utilitza molt per encimeres de cuines, paviments, aplacats de parets, etc.

Les encimeres de ceràmica són uns dels millors productes que podem trobar actulament en el mercat. Entre les seves característiques destaca que és un material resistent al foc i a altes temperatures, no es crema ni despren fums o substàncies tòxiques al entrar amb contacte amb un objecte calent. També és un material lleuger i senzill de manejar. És un material respectuós amb el medi ambient, ja que el 52% de la seva composició és a base de materies primeres reciclades.També ofereix una gran resistència a les ratllades, així com també a l'aigua, ja que al no ser un material porós impedeix qualsevol penetració de líquids. 

La pedra calcària és una roca sedimentària composta majoritàriament per carbonat de calci, generalment calcita. També pot contenir petites quantitats de minerals com argila, hematites, siderita, quarts, etc. La pedra calcària és una roca de poca duresa, es forma als mars càlids i poc profunds i és molt porosa. S´utilitza actualment en paviments, plats de dutxa, lavabos, etc.

La pissarra és una roca metamòrfica d´origen sedimentari, de textura granular fina i homogènia. Es presenta generalment en un color opac blavós fosc i dividida en fulles planes sent, per aquesta característica, utilitzada en cobertes i com antic element d´escriptura. És una roca densa, de gra fi, formada a partir de roques sedimentàries argiloses. La principal característica de la pissarra és la seva divisió en fines làmines o capes. Els minerals que la formen són principalment quars i moscovita. Sol ser de color negre blavós o negre grisenc, però n´existeixen varietats vermelles, verdes i d´altres tons. Gràcies de la seva impermeabilitat, la pissarra s´utilitza en la construcció de teulades, com a pedra de pavimentació i fins i tot per a fabricació d´elements decoratius, també per plats de dutxa, etc.